Jesle U Babičky

EU

Kdo jsme?

 • Nejsme jen obyčejné hlídání, u nás se děti nenudí a mají dost podnětů k rozvoji své osobnosti.
 • Jsme světem, pro ty nejmenší :D
 • Jsme soukromé jesličky U Babičky, které vyrostly pro potřebu dětí a rodičů.
 • Najdete u nás domácí prostředí i láskyplnou náruč „ babičky“.

Naší prioritou je, aby děti prostřednictvím hry a zábavy rozvíjeli svou jedinečnou osobnost. Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování.
Učíme je také základním hygienickým a sociálním návykům potřebným pro život.Klademe důraz také na zdravý pohyb, který umožňuje zahrada v areálu jesliček, popř. MŠ Sídlištní.

Zvlášť dúležitý je pro nás pitný režim Vašich dětí. K dispozici jsou nepřetržitě ovocné a bylinkové čaje, ovocné šťávy, voda a děti jsou k pití pobízeny.

Přijímáme chodící děti od 1 do 3 let s možností vyjímek.

Výběru personálu věnujeme maximální pozornost. O Vaše děti budou pečovat tety se zdravotnickým a pedagogickým vzděláním a praxí v starostlivosti o dítě.
Každá teta se stará maximálně o 4 děti. Jsme tu pro Vás denně od 6.30 h do 16.30 h, docházka se však může přizpůsobit vašim potřebám.
Stejně tak, můžete po domluvě, využít nočního nebo víkendového hlídání.

Každý potřebuje kolem sebe společnost, tak proč ji nedopřát i našim maličkým človíčkům?

Těšíme se na Vás i Vaše děti.


Operační program Zaměstnanost

EU

Jesle Ludmila Almová I
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000680
Částka: 1 744 200 Kč
Doba realizace projektu: 1.2.2016 až 31.1.2018

Popis projektu

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cíle projektu

Cílem projektu je poskytování služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

 • V rámci projektu je provozováno výše zmíněné zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde aspoň jedna osoba má vazbu na trh práce.
 • Zařízení, tak dlouhodobě podpoří rovné příležitosti žen a mužů na při uplatňování na trhu práce.
 • Výše uvedené zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do 3 let věku.

Cílové skupiny

 • Rodiče s malými dětmi

Účastníci/ce projektu

 • osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
 • rodiče na mateřské /rodičovské dovolené
 • rodiče samoživitelé/ky
 • (začínající) podnikatelé/ky
 • OSVČ
 • zaměstnanci/kyně

Region

 • město Hodonín

Průběh

Adresa provozovny : Sídlištní 3, Hodonín
Kapacita zařízení: 10 dětí
Harmonogram projektu: 1.2.2016 – 31.1.2018 (provoz zařízení)
Typ zařízení péče o děti předškolního věku : na základě živnosti
Zařízení pro veřejnost

Výsledky

Podpořené cílové osoby

Realizátor projektu

Název: Ludmila Almová
IČ: 49937511
Adresa: S.K.Neumanna 579/15, 690 06 Břeclav 6
Kontakt: Ludmila Almová, email: ubabicky@centrum.cz, tel.: (+420)777 806 668
www: http://www.jesleubabicky.cz

Jesle Ludmila Almová II
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000695
Částka:
Doba realizace projektu: 1.1.2016 – 30.9.2018

Popis projektu

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věkua zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

 • V rámci projektu je provozováno výše zmíněné zařízení péče o děti, které slouží rodinám, kde aspoň jedna osoba má vazbu na trh práce.
 • Zařízení, tak dlouhodobě podpoří rovné příležitosti žen a mužů na při uplatňování na trhu práce.
 • Výše uvedené zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do 3 let věku.

Cílové skupiny

 • Rodiče s malými dětmi

Účastníci/ce projektu

 • osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
 • rodiče na mateřské /rodičovské dovolené
 • rodiče samoživitelé/ky
 • (začínající) podnikatelé/ky
 • OSVČ
 • zaměstnanci/kyně

Region

 • Jihomoravský kraj

Průběh

Adresa provozovny : S. K. Neumanna 579/15, Břeclav – Charvátská Nová Ves
Kapacita zařízení: 12 dětí
Harmonogram projektu: 1.1.2016 – 30.9.2018 (vybudování a provoz zařízení)
Typ zařízení péče o děti předškolního věku : na základě živnosti
Zařízení pro veřejnost
Díky finanční podpoře EU bylo vybudováno nové zařízení a uvedeno do provozu dne 1.10.2016.

Realizátor projektu

Název: Ludmila Almová
IČ: 49937511
Adresa: S.K.Neumanna 579/15, 690 06 Břeclav 6
Kontakt: Ludmila Almová, email: ubabicky@centrum.cz, tel.: (+420)777 806 668
www: http://www.jesleubabicky.cz